Tarım ve Hayvancılık

 
İL ARAZİSİNİN KULLANIM DURUMLARINA GÖRE DAĞILIMI
Arazi Çeşidi
Miktar (ha)
Toplam Arazi İçerisindeki %’si
Tarım Arazisi
344.842
42
Çayır
93.798
11,5
Mera
279.564
34,0
Orman
72.865
9,0
Tarıma Elverişsiz
28.531
3,5
Toplam
819.600
100
 
TARIMSAL ÜRETİM MİKTARI VE ORANI
Üretim
Üretim Değeri (Ton)
2013
2014 (TL)
Hayvansal (Ton)
328.675
373.286.200
Yumurta (x1000 Adet)
37.235
9.308.750
Meyve (Ton)
5.898
-
Tarla Bitkileri (Ton)
1.785.987
-
Sebze Üretimi (Ton)
97.586
-
 
Tarım Alanlarının Dağılımı
2014 (Hektar)
İldeki %
 Tarla Arazisi
245.667
29,97%
 Sebze Arazisi
3.417
0,42%
 Meyve Arazisi
472
0,06%
 Bağ
362
0,04%
 Diğer Kullanım Amaçlı Arazi
49.838
6,08%
 Toplam
299.756
36,57%
 
İLDE EKONOMİK DEĞERİ OLAN TARIM ÜRÜNLERİ
Ürün Cinsi
Ekilen Alan
(Dekar)
Üretim
(Ton)
Verim (Kg/Dekar)
Tahıllar
161.794
339.032
2.095
Endüstri-Yağ Bitkileri
16.000
400.753
25.047
Baklagiller
3.152
6.762
2.145
Yumrulu Bitkiler
2.238
88.000
39.321
Meyvesi Yenen Sebzeler
3.005
85.281
28.379
 
HAYVANCILIK
 
2002
2011
2012
2013
2014
Büyükbaş
226.103
247.302
276.507
294.998
285.146
Küçükbaş
1.531.826
1.016.089
1.001.228
925.551
1.085.197
Arı  (Kovan Sayısı)
18.879
25.696
27.805
30.327
31.665
At-Eşek-Katır
8.755
6.254
6.108
5.874
5.837
Kümes Hayvanları  (Tavuk, Hindi, Ördek, Kaz)
791.077
515.745
451.919
435.673
468.247
2014 yılında il dışına sevk edilen hayvan sayısı 63.540 adettir.

Avrupa Birliği Bakanlığı   Türkiye Ulusal Ajansı   Eurodesk   Merkezi Finans ve İhale Birimi   Avrupa Gençlik PortalıYerelde AB   Avrupa Komisyonu   Europass   Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu   SODES

Türkçe|English