Eğitim

 
OKUMA – YAZMA ORANLARI
 
Bilen Nüfus
Oran (%)
Erkek
167.965
96,7
Kadın
137.045
80,7
Toplam
305.010
89,5
 
OKULLAŞMA ORANLARI
KURUM
OKULLAŞMA ORANI
(%)
 OKUL ÖNCESİ
22,37
İLKOKUL
 99,9
ORTAOKUL
 86,46
ORTAÖĞRETİM
 42,42
 
TAŞIMALI EĞİTİM DURUMU
2014-2015 Öğretim Yılı
Yerleşim Birim Sayısı
Araç
Öğrenci sayısı
Temel Eğitim
102
234
3.111
Ortaöğretim
248
448
5.663
 
 
ÖĞRETMEN DURUMU
NORM BRANŞI
NORMU
MEVCUT
İHTİYAÇ
SINIF ÖĞRETMENİ
2100
1669
431
OKUL ÖNCESİ
413
338
75
BRANŞ
4467
3631
836
TOPLAM
6.980
5.638
1.342
 
2014-2015 ÖĞRETİM YILI MUŞ İL GENELİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN, DERSLİK, OKULLAŞMA ORANI,
DERSLİK BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI VE OKUL SAYILARI
 
Öğrenci Sayısı
Öğretmen Sayısı 
Derslik Sayısı
Okullaşma Oranı (Net)
Okul Sayısı
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Okul Öncesi
7.279
338
250+90
22.37
16
21
İlkokul
47.002
1.669
2.174
99.90
457
21
Ortaokul
43.385
2.233
1.190
86.46
192
36
Ortaöğretim (Lise)
21.665
1.398
739
42.42
44
29
Açık Ortaokul 
1.450
-
-
-
-
-
Açık Genel -Meslek ve İmam Hatip Lisesi
8.163
-
-
-
-
-
Genel Toplam
128.944
5.638
4.443
 
709
29
 
 
OKUL VE BAĞLI KURUMLARIMIZ
Okul Öncesi
  16
İlkokul
 457
Ortaokul
 192
Ortaöğretim
  44
Rehberlik Araştırma Merkezi
   1
Halk Eğitim Merkezi
   6
Bilim Sanat Merkezi
   1
Mesleki Eğitim Merkezi
   2
Öğretmen Evleri
   5
Öğrenci Yurtları
   8
Özel Etüt Merkezi
   1
Özel Dershaneler
    8
Özel M.T.S.K
   11
Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi
   14
Özel Muhtelif kurslar
   3
Özel Kurumlar 45, Devlet Kurumları 724 olup toplam kurum sayımız 779’ dur.
 
Yükseköğretime Yerleştirme Başarısı
YGS’ye Giren Öğrenci Sayısı
3.110
YGS’yi Kazanan Öğrenci Sayısı
1.826
Yüksek Öğretime Yerleştirme Oranı( % )
58,71
Yüksek Öğretim İl Başarı Sırası
75
 
YÜKSEKÖĞRETİM VERİLERİ
(MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Fakülte sayısı
6
Meslek Yüksek O.S.
2
Yüksek O.S .
1
Bölüm Sayısı
114
Öğretim elemanı sayısı
467
Öğrenci sayısı
Yükseklisans
178
10.065
Önlisans, Lisans, vs.
9887
 
HALK EĞİTİM MERKEZİ
KURSUN ADI
(2013-2014)
KATILAN KURSİYER SAYISI
BELGE ALAN KURSİYER SAYISI
Kadın
Erkek
Toplam
Kadın
Erkek
Toplam
Okuma Yazma
6.957
2.432
9.389
2.881
2.786
5.667
Mesleki ve Teknik Kurslar
5.343
4.997
10.340
4.480
2.297
6.777
Genel Kurslar
6.741
6.505
13.246
3.472
4.203
7.495
Genel Toplam
19.041
13.934
32.975
10.833
9.106
19.939
 
2014-2015 YILI EĞİTİM YATIRIMLARI
KAREKTERSİTİĞİ
TOPLAM
Yapımına başlanan Okul Sayısı
56
Biten Okul Sayısı
40
Yapımına Başlanan Derslik Sayısı
686
Biten Derslik Sayısı
442
Yapımına Başlanan Pansiyon Sayısı
12 (2880 kapasiteli)
Biten Pansiyon Sayısı
6 ( 1480 kapasiteli)
Yapımına Başlanan Spor Salonu Sayısı
1
Biten Öğretmenevi Sayısı
1 (178 kişilik )
Yapımına Başlanan Lojman Sayısı
20 ( 10 Daire)
Biten Lojman Sayısı
10 (10 Daire)
 
BARINMA
Barınma
(Özel Hariç)
Yurt Sayısı
Öğrenci Sayıları
İlköğretim
23
8.269
Ortaöğretim
31
6.467
Toplam
54
14.736
Yükseköğretim
3
2.038
Genel Toplam
57
16.774
 
Detaylı bilgi için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün http://mus.meb.gov.tr sitesini ve Muş Alparslan Üniversitemizin http://www.alparslan.edu.tr ziyaret edebilirsiniz.

Avrupa Birliği Bakanlığı   Türkiye Ulusal Ajansı   Eurodesk   Merkezi Finans ve İhale Birimi   Avrupa Gençlik PortalıYerelde AB   Avrupa Komisyonu   Europass   Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu   SODES

Türkçe|English